Sila knihy v 21.storočí

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja získala prostredníctvom projektu „Sila knihy v 21.storočí“ v roku 2022 finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh.

Spolu sme nakúpili 575 kníh, z toho beletria pre dospelých 244 ks, beletria pre deti 178 ks, populárno-náučná literatúra pre dospelých 126 ks a populárno-náučná literatúra pre deti 27 ks, v celkovej hodnote 6739,58 €, pričom suma z Fondu na podporu umenia bola 5600,00 €.

Išlo hlavne o reštart kultúry v našom regióne po pandemickom útlme obnovením a obohatením knižničného fondu.
Zámerom bolo doplniť nové a zaujímavé tituly pre všetky úseky a pobočku, pre všetky kategórie čitateľov. O niečo viac, ako inokedy, sme sa zamerali na najmladšiu skupinu čitateľov, deti predškolského veku, pretože sme zaznamenali zvýšený záujem o knihy zo strany rodičov týchto detí. Je to generácia, ktorá tvorí budúci základ čitateľov našej knižnice.

Neprehliadnite

Prednáška Zelené obnoviteľné zdroje Ut 30.4./ 9:00