Slávnostné otvorenie zážitkovo-informačnej záhrady

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja dňa 11. decembra 2019 v dopoludňajších hodinách slávnostne otvorila zážitkovo-informačnú záhradu v areáli knižnice pod názvom Objavujeme čaro Gemera. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita. Je jedným zo šiestich projektov realizovaných v rámci výzvy  programu Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“. Je navrhnutá v spolupráci s partnermi - Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a Gymnázium P. J.Šafárika v Rožňave tak, aby umožnila návštevníkom získať interaktívnou  formou informácie z regiónu.
Podujatie svojimi príhovormi otvorili Iveta Kyselová, riaditeľka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave a Ján Lach, zástupca primátora mesta. Medzi pozvanými hosťami boli zástupcovia Odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja Eva Bružeňáková a Veronika Šitárová, poslanci Košického samosprávneho kraja, zástupcovia  samosprávy, riaditelia základných a stredných škôl, ako aj zástupcovia spolupracujúcich partnerov a firiem, ktorí sa na projekte podieľali.

10:00
areál knižnice
Vstup: voľný