Umenie prednesu

Lektorka pre umelecký prednes MgA. Marica Harčaríková a študenti Konzervatória Košice predstavia tvorbu umeleckého prednesu - tvorivé metódy a formy prípravy prednesu a ukážky interpretácie.

10:45 a 12:00
Lipová 3
voľný

Neprehliadnite