Zalistujte v nás

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave predstavuje projekt Zalistujte v nás, ktorého realizáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a zároveň je hlavným partnerom projektu.

Vďaka projektu môže mládež, široká verejnosť, rovnako aj seniori odhaľovať všetko nevypovedané, čo sa nachádza v neprebádanom priestore medzi knihou a čitateľom. Zároveň je prostriedkom na posilnenie čitateľskej gramotnosti, prehĺbenie kritického myslenia a dosiahnutie väčšej miery medziľudskej empatie. Vzhľadom na vyhlásenie roka 2024 ako Európskeho roka potravinovej udržateľnosti, chceme rovnako podporiť zvýšenie miery ekologickej zodpovednosti a záujmu o ochranu životného prostredia, a to všetko cez prezentáciu pôvodnej slovenskej tvorby a spoluprácu s tunajšími environmentálnymi organizáciami a združeniami.

Jednotlivé podujatia budú prebiehať počas mesiacov apríl - november, tešíme sa na vašu účasť.

 

Neprehliadnite

Aktivita JE NÁS POČUŤ Pi 4.3./15:30