Prednáška

P. J. Šafárik a Štefan Tóbik, Život a dielo profesora Štefana Tóbika

Slovenčina

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v spolupráci s Centrom jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove pripravili pre študentov a širokú verejnosť dňa 13.9.2023 prednášku na tému „P. J. Šafárik a Štefan Tóbik“ a výstavu posterov „Život a dielo profesora Štefana Tóbika“.

Študenti i široká verejnosť sa budú môcť v knižnici oboznámiť s knihami Gemerské nárečia od Štefana Tóbika, s jeho životom a dielom. Zároveň prebehne otvorenie výstavy posterov o jeho živote a diele, ktorá potrvá do 20.10.2023.

Stránky