Prednáška

Seminár pre knihovníkov

Slovenčina

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave organizuje v rámci projektu "knihovníci v praxi" II. časť odborného seminára pre knihovníkov, pedagogickú a odbornú verejnosť.

Prednášajúci:

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD
"Systém informačnej výchovy v našej spoločnosti"
"Príprava scenárov na podporu čítania"

Bc. Natália Malíková
"Tajná sila knižnice?

Stránky