Prednáška

Zdravie na tanieri

Slovenčina

Dňa 12.2.2020 v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Rožňava sa uskutočnila prednáška spojená s besedou a prezentáciou pre stredoškolskú mládež z cyklu podujatí o zdraví.

Stránky