Prednáška

Nerušte ma, čítam!

Slovenčina

Pod záštitou primátora mesta Rožňava Michala Domika, MÚ Rožňava sme 6. júna 2019 uskutočnili na Námestí baníkov v Rožňave - malé pódium - hlasné čítanie rozprávkových kníh pre deti a širokú verejnosť pod názvom „Nerušte ma, čítam!“.
Podujatie má už niekoľkoročnú tradíciu. Tento rok ho otvoril zástupca primátora mesta Ján Lach  a riaditeľka knižnice Iveta Kyselová.

Stránky