Prednáška

Dažďové záhrady

Slovenčina

Uvažujete o založení dažďovej záhrady? Chcete pomôcť zadržať vodu a skrášliť svoje okolie?
Podrobnejšie informácie získate z prednášky, ktorá tvorí súčasť projektu Príroda je život, realizovaného v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie.
Dozviete sa, ako vytvoriť takúto záhradu, aké rastliny vysadiť, v akom priestore je vhodné ju založiť a v čom vám môže dažďová záhrada pomôcť.
Prednášajúcou bude Mariana Benešová z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja,

Stránky