Prednáška

Umenie prednesu

Slovenčina

Lektorka pre umelecký prednes MgA. Marica Harčaríková a študenti Konzervatória Košice predstavia tvorbu umeleckého prednesu - tvorivé metódy a formy prípravy prednesu a ukážky interpretácie.

Stránky