Úsek regionálnej literatúry, bibliografie a metodiky