Život na hrane

V rámci projektu „Premeny života“  si bude môcť široká verejnosť  pozrieť výstavu „Život na hrane“. Výstavou poskytneme študentom i širokej verejnosti možnosť cez vizualizáciu pochopiť utrpenie Židov v koncentračných táboroch po odsune zo Slovenska. Výstavou si pripomíname 80. výročie odsunu Židov zo Slovenska (1942). V súčasnosti táto téma rezonuje v spoločnosti silnejšie i v súvislosti s vojnou na Ukrajine, kedy tisíce ľudí musia opustiť svoje domovy, z ktorých mnohé sú už nenávratne zničené.
Výstavu Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského prepožičal Ústav pamäti národa v Bratislave.
Výstavu je možné si pozrieť v rámci otváracích hodín  v spoločenskej miestnosti knižnice na druhom poschodí.

Prevádzkové hodiny knižnice
Lipová 3
voľný

Neprehliadnite

Aktivita Aktívny odkaz predkov Št 4.5./8:30,10:00