Prednáška

Utíšme si myseľ

Slovenčina

Prednáška známeho lektora muzikoterapie a relaxačných cvičení Doc.PhDr. Igora Spišiaka, CSc., spojená s ukážkami muzikoterapie. Podujatie sa koná v rámci projektu Tajomstvá v literatúre V., ktorý z verejných fondov podporil Fond na podporu umenia.

Stránky