Prednáška

Jar nádeje

Slovenčina

Pracovníci Ústavu pamäti národa v historických súvislostiach predstavia demokratizačné snahy 20. storočia v bývalom Československu.

Stránky