Súťaž

Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2023

Slovenčina

Literárna a výtvarná súťaž pre deti do 15 rokov na tému Babka a Dedko rozprávajte...

Prepojme dva odlišné svety- minulosť a prítomnosť. Rozpráva vám vaša Babka a Dedko príbehy, keď boli malými deťmi: ako chodili do školy, aké mali hračky, ako sa hrali so svojimi kamarátmi, pomáhali svojim rodičom... Skúste si porovnať ich život v minulosti s vašim súčasným a nakreslite alebo napíšte o tom príbeh.

Stránky