Súťaž

Spoznávame našich predkov

Slovenčina

Historický kvíz nielen pre milovníkov histórie. Prvé kolo kvízu sa na facebooku stretlo s veľkým úspechom. Preto vám teraz ponúkame druhé kolo. Pri každej otázke si vyberie jednu zo 4 možností a uveďte ju v komentári na našej fb stránke. Najlepší súťažiaci bude odmenený peknou cenou. Každý týždeň pridáme jednu otázku. Odpovedať môžete dodatočne aj na viac otázok naraz. Tešíme sa na vaše odpovede!

Stránky