Súťaž

Jur Hronec - akademik, matematik, zakladateľ Slovenskej technickej univerzity

Slovenčina

Milí čitatelia, priatelia a priaznivci knižnice.
V roku dvetisícdvadsaťjeden si pripomíname stoštyridsiate výročie narodenia nášho významného rodáka Jura Hronca, velikána slovenskej vedy a pedagogiky. Na facebookovej stránke Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského Vám ponúkame zábavno-poučný online kvíz: "Jur Hronec - akademik, matematik, zakladateľ Slovenskej technickej univerzity". Kvíz bude mať tri kolá. Každé kolo bude mať desať otázok a bude samostatne vyhodnotené. Kvíz priblíži život a dielo Jura Hronca, jeho pedagogickú a vedeckú činnosť.

Stránky