Súťaž

Čaro Gemera očami i perom

Slovenčina

Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave vyhlasuje výtvarnú a literárnu súťaž.

Téma súťaže:
Čaro Gemera očami i perom
Súťaž je zameraná na prezentáciu výtvarných a literárnych prác, ktoré sú zamerané na kultúrne pamiatky a prírodné pamiatky regiónu Gemer.
Zapojiť sa môžu všetky základné a stredné školy v regióne.

Súťažné kategórie:
I. kategória – starší žiaci základných škôl  - 11 – 15 rokov
II. kategória – študenti stredných škôl - 16 – 19 rokov

Stránky